Nordseter Fjellpark, Hyttetun

Adresse: Nordseterveien 1351, Lillehammer

Område:

Hytter | Hyttetunet består av 8 laftede tømmerhytter som ligger i to platåer slik at alle hyttene har utsikt mot vest og gode sol og lysforhold.